Dịch vụ Cloud VPS Châu Âu

Cloud VPS Châu Âu là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo tại đặt các nước Châu Âu
Trang bị CPU, RAM,ổ cứng thế hệ mới nhất.(Platium-Gold-v4)
Cổng mạng lên đến 10Gbps cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24,

Tên dịch vụ CPU RAM SSD Bandwidth Ethernet Port IPv4 Giá 1 tháng  
Cloud EU#1 1 vCPU 1 GB 30 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 129,000 đ Đăng Ký
Cloud EU#2 1 vCPU 2 GB 30 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 159,000 đ Đăng Ký
Cloud EU#3 2 vCPU 2 GB 30 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 199,000 đ Đăng Ký
Cloud EU#4 2 vCPU 4 GB 60 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 299,000 đ Đăng Ký
Cloud EU#5 4 vCPU 4 GB 60 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 399,000 đ Đăng Ký
Cloud EU#6 4 vCPU 8 GB 90 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 499,000 đ Đăng Ký
Cloud EU#7 8 vCPU 8 GB 90 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 699,000 đ Đăng Ký
Cloud EU#8 8 vCPU 16 GB 120 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 999,000 đ Đăng
Cloud EU#9 16 vCPU 32 GB 240 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 1699,000 đ Đăng Ký