Dịch vụ Cloud VPS Singapore

Cloud VPS Singapore là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo tại đặt Singapore
Trang bị CPU, RAM,ổ cứng thế hệ mới nhất.(Platium-Gold-v4)
Cổng mạng lên đến 10Gbps cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24,

Tên dịch vụ CPU RAM SSD Bandwidth Ethernet Port IPv4 Giá 1 tháng  
Cloud SG#1 1 vCPU 1 GB 30 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 129,000 đ Đăng Ký
Cloud SG#2 1 vCPU 2 GB 30 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 159,000 đ Đăng Ký
Cloud SG#3 2 vCPU 2 GB 30 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 199,000 đ Đăng Ký
Cloud SG#4 2 vCPU 4 GB 60 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 299,000 đ Đăng Ký
Cloud SG#5 4 vCPU 4 GB 60 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 399,000 đ Đăng Ký
Cloud SG#6 4 vCPU 8 GB 90 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 499,000 đ Đăng Ký
Cloud SG#7 8 vCPU 8 GB 90 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 699,000 đ Đăng Ký
Cloud SG#8 8 vCPU 16 GB 120 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 999,000 đ Đăng
Cloud SG#9 16 vCPU 32 GB 240 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 1699,000 đ Đăng Ký